Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

28%

28.00%

North America

(Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture)

27%

27.00%

Africa

(Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture)

9%

9.00%

Oceania

(Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture)

8%

8.00%

Western Europe

(Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture)

7%

7.00%

South America

(Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture)

7%

7.00%

Mid East

(Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture)

6%

6.00%

Eastern Europe

(Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture)

2%

2.00%

South Asia

(Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture)

1%

1.00%

Southeast Asia

(Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture)

1%

1.00%

Eastern Asia

(Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture)

1%

1.00%

Central America

(Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture)

1%

1.00%

Northern Europe

(Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture)

1%

1.00%

Southern Europe

(Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
North America 28.00% Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture
Africa 27.00% Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture
Oceania 9.00% Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture
Western Europe 8.00% Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture
South America 7.00% Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture
Mid East 7.00% Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture
Eastern Europe 6.00% Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture
South Asia 2.00% Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture
Southeast Asia 1.00% Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture
Eastern Asia 1.00% Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture
Central America 1.00% Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture
Northern Europe 1.00% Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture
Southern Europe 1.00% Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture
Domestic Market 1.00% Stainless Steel Furniture, Hotel Banquet Furniture, Wed ding Furniture, Church Chair, Dining Furniture
Khách hàng chính: Cinnamon Bentota Beach hotel, DuraCare Seating Company,Inc., Futura Ventures Limited, Rex Hotel, Daystar Church
Tổng doanh thu hàng năm: 5000000
Tổng doanh thu xuất khẩu : 5000000
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 81% - 90%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, CIF, EXW
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD, EUR, AUD, HKD, CNY
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, Western Union
Cảng gần nhất: Shenzhen Port, Guangzhou, Qingdao

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Văn phòng ở nước ngoài:
Quốc gia/Khu Vực Tỉnh/Bang/Hạt
US California
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 11-20 People
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 12 Day(s)
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 04777701
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này