Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
PVoC PVoC CTC HOTEL CONFERENCE CHAIR;HOTEL CONFERENCE table 2021-04-30 ~ 2027-05-30 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
YCP28 ZL 2017 3 0035965.9 YCP28 APPEARANCE_DESIGN 2018-08-05 ~ 2027-02-09 Đã xác minh
YCP25 ZL 2015 3 0533666.9 YCP25 APPEARANCE_DESIGN 2018-08-01 ~ 2025-12-15 Đã xác minh
YCP27 ZL 2015 3 0533665.4 YCP27 APPEARANCE_DESIGN 2018-08-05 ~ 2025-12-15 Đã xác minh
YCP20 ZL 2015 3 0145664.2 YCP20 APPEARANCE_DESIGN 2015-08-12 ~ 2025-05-15 Đã xác minh
YCP26 ZL201530533661.6 YCP26 APPEARANCE_DESIGN 2016-04-20 ~ 2025-12-15 Đã xác minh
YC-029 ZL 2017 3 0036035.5 YC-029 APPEARANCE_DESIGN 2017-08-01 ~ 2027-02-09 Đã xác minh
YCP11 ZL 2015 3 0145719.X YCP11 APPEARANCE_DESIGN 2015-08-12 ~ 2025-05-14 Đã xác minh
YCP02 ZL 2015 3 0145877.5 YCP02 APPEARANCE_DESIGN 2015-08-12 ~ 2025-05-14 Đã xác minh
YCP17 ZL 2015 3 0145853.X YCP17 APPEARANCE_DESIGN 2015-08-12 ~ 2025-05-15 Đã xác minh
YCP21 ZL 2015 3 0145768.3 YCP21 APPEARANCE_DESIGN 2015-08-12 ~ 2025-05-15 Đã xác minh
YCP22 ZL 2015 3 0145807.X YCP22 APPEARANCE_DESIGN 2015-08-22 ~ 2025-05-15 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Trademarks ZC10337464ZC Trademarks Furniture>>Commercial Furniture>>Hotel Furniture>>Hotel Chairs 2013-02-27 ~ 2031-01-31

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này